Onze opdrachtgevers komen met complexe vraagstukken en opdrachten op het gebied van Tunnelveiligheid, Projectbeheersing en Asset Management. Onze medewerkers zijn experts binnen deze kennisgebieden en denken graag mee in vaak nieuwe richtingen om zo te komen tot effectieve oplossingen.

Effectieve oplossingen eisen vaak goede samenwerking en verandering. Dan is goede communicatie en afstemming tussen meerdere partijen noodzakelijk. Steeds vaker hebben wij te maken met meerdere opdrachtgevers binnen één project. Het is voor ons een uitdaging om een omgeving te creëren waarbij alle partijen hun doelstellingen behalen en een blijvend voordeel halen.

Oplossings- en resultaatgericht werken

Wij werken oplossings- en resultaatgericht. Regelmatig lopen onze adviseurs, projectmanagers en trainers tegen allerlei uitdagingen aan die een oplossing eisen. Door hun expertise, hun ervaring en creativiteit begeleiden zij de opdrachtgever naar het gewenste resultaat.
Voorbeeld hiervan is: Openstelling en overdracht van de Waterwolftunnel N201.
In de periode van 2010 tot en met 2013, heeft NedMobiel aan de provincie Noord-Holland 11 projectmanagers en experts geleverd voor het Openstellings- en Overdrachtsteam van de N201 en het project afbouw van de tunnel technische installaties van de Waterwolftunnel.

Samenwerken

NedMobiel levert diensten en producten in aanvulling op wat de opdrachtgever kan en wenst en levert daarmee een sterke meerwaarde aan haar klanten. Wij helpen opdrachtgevers om hun medewerkers te trainen in de benodigde expertise. Co-creatie met de opdrachtgever komt in ons werk steeds vaker voor, waardoor er meer, betere en relevantere kennis en inzichten ontstaan. Onze medewerkers tonen grote betrokkenheid bij hun opdrachtgever, zijn flexibel en passen zich eenvoudig aan hun werkomgeving aan. Ook binnen onze organisatie wordt vaak nauw samengewerkt om voor onze opdrachtgevers het beste resultaat de behalen.
Voorbeeld hiervan is: Gaasperdammertunnel A9.
NedMobiel is gedurende de tenderfase verantwoordelijk geweest voor het asset management en de tunnelveiligheid. Momenteel is NedMobiel nog steeds verantwoordelijk voor de integrale veiligheid vanuit de SPC, de tunnelveiligheid, Human Factors, OTO en ondersteunt en adviseert asset management. Hierbij worden continu verbindingen gelegd tussen alle interne en externe stakeholders.