NedMobiel streeft ernaar om kwalitatief marktleider te worden op het gebied van ontwikkeling en exploitatie van complexe infrastructuur: beheerders en aannemers bellen ons voor hulp bij nieuwe en complexe vragen, problemen en opgaven over gebruik en exploitatie van complexe infra. NedMobiel ondersteunt hen met zowel het opzetten en uitdenken van oplossingen, als met de implementatie en uitvoering daarvan. Speerpunten hierbij zijn projectmanagement, projectbeheersing, veiligheidsmanagement, Opleiden, Trainen & Oefenen en Assetmanagement.  

Om dit te bereiken staat NedMobiel in 2020 bekend als dé adviseur en leverancier van innovatieve producten op het gebied van veilige bouw, exploitatie en gebruik van tunnels en complexe lijninfrastructuur: 

  • NedMobiel staat bekend als dé dienstverlener op het gebied van asset management; 
  • NedMobiel levert producten, advies en interim management aangaande onderhoudsmanagement, maintenance engineering en strategisch asset management; 
  • NedMobiel is als managing agent betrokken bij integrale servicecontracten voor lijninfrastructuur; 
  • NedMobiel Academy staat bekend als dé opleider voor gebruik en exploitatie van complexe lijninfrastructuur; 
  • NedMobiel levert projectmanagement op projecten waar veiligheid, asset management en exploitatie elkaar raken. 
  • NedMobiel werkt hierbij zoveel als mogelijk met interne projectteams, met mandaat om besluiten te nemen en oplossingen te implementeren. We streven ernaar om impact te hebben op het verloop van een project of de exploitatie van een asset. NedMobiel biedt ruimte voor ontwikkeling van haar medewerkers en stimuleert ondernemerschap, onder andere door het uitbrengen van unsolicited proposals en de ontwikkeling van innovaties.