Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden dragen bij aan een effectief werkproces.
NedMobiel zorgt voor de gewenste werkomstandigheden om de werkzaamheden (bij de klant) op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.

Alle medewerkers van NedMobiel zijn in het bezit van een VCA-VOL certificaat.

De VOL-VCA bestaat uit kennis over:

  • De (Europese) wet- en regelgeving;
  • Het herkennen van onveilige situaties en handelingen:
  • Het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen;
  • VCA-certificering;
  • Het bedrijfsnoodplan;
  • Het organiseren van toolboxvergaderingen.

Onze opdrachtgevers kunnen van ons verwachten dat wij onze werkzaamheden op een verantwoordelijke wijze uitvoeren en dat wij risico’s signaleren en bijdragen aan de oplossing.
Arbeidsrisico’s worden hiermee zowel voor onszelf als voor derden beperkt.  Of we nu werkzaam zijn op kantoor of aanwezig zijn op een bouwplaats, ieder potentieel risico dient te worden ondervangen.