Tunnelveiligheid: De wereld achter de weg met een dakje erop

Tunnels vormen vitale maar complexe schakels in ons wegennet. In eerste instantie zien de meeste weggebruikers niet meer dan een weg met een dakje erop. Maar achter deze eerste indruk gaat een wereld aan wetten, regels, contracten, procedures en protocollen schuil. Dit wordt in de meeste gevallen pas duidelijk als de normale verkeerssituatie ernstig wordt verstoord door bijvoorbeeld een incident of calamiteit in of nabij een tunnel.

Samenwerking tussen drie factoren dient te zorgen voor een veilige tunnel:

 • Tunnel Technische Installaties;
 • Procedures en protocollen;
 • Een goed getrainde tunnelorganisatie.

NedMobiel is expert in op het gebied van samenwerking tussen de drie bovengenoemde factoren en is daardoor in staat uw organisatie te voorzien van gepaste oplossingen voor uw tunnelveiligheidsvraagstukken. Daarnaast adviseert NedMobiel over het borgen, aantonen en vergroten van de veiligheid van tunnels in de ontwerp-, de bouw- en de gebruikersfase. Tevens ondersteunt NedMobiel Tunnelbeheerders, Veiligheidsbeambten, het Bevoegd Gezag, aannemers en projectorganisaties bij de implementatie van de tunnelwet en het verkrijgen van de daarin genoemde openstellingsvergunning.

NedMobiel heeft een zeer goede staat van dienst op het gebied van tunnelveiligheid en heeft dit al meerdere malen bewezen in uiteenlopende projecten voor verschillende opdrachtgevers. Onze adviseurs zijn uitstekend in staat om ook u te voorzien van passend maatwerk!

NedMobiel onderscheidt de volgende dienstverlening binnen Tunnelveiligheid:

 • Opstellen van een Tunnelveiligheidsplan incl. veiligheidsbeheerplan;
 •  Verkrijgen van een openstellingsvergunning;
 • Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO);
 • Multidisciplinaire oefeningen organiseren en evalueren;
 • Opstellen procedures en Protocollen;
 • Uitvoeren tunnelinspecties;
 • Uitvoeren incidentevaluaties;
 • Advisering veiligheidsbeambte en Bevoegd Gezag;
 • Intermediair realisatie Bediening, Besturing en Bewaking (3B).