Mark Bakker

Binnen NedMobiel ben ik senior specialist met een all-round visie. Door mijn ruime ervaring binnen verschillende Nederlandse bedrijfstakken zoals elektriciteitsopwekking, afvalverwerking, aanleg en onderhoud van grote infrastructurele werken en overheidsinstanties heb ik een brede kijk op bedrijfsprocessen, het opzetten en de beheersing daarvan. Ik ben een pragmatische dienstverlener, flexibel, doel- en klantgericht en voel mij prettig in een projectomgeving. Wilt u weten hoe ik u verder kan helpen m.b.t. deze onderwerpen neem dan gerust contact met mij op.