Marina Gauss

Als Business Analist Mobility ben ik voornamelijk betrokken bij het oprichten van een MaaS (Mobility as a Service) platvorm. Ons doel als MaaS dienstverlener is het onderbrengen van alle vormen van vervoer in één mobiele dienst om een snelle en eenvoudige toegang tot alle vormen van mobiliteit te garanderen. Hierbij is het vooral van belang dat we de klant één manier van planning, betaling en boeking kunnen aanbieden.

Verder schrijf ik op dit moment een businessplan voor het MaaS-project. Dit plan kan in de toekomst dienen als basis voor een internationale uitrol van MaaS naar andere Europese landen. Een andere taak bestaat uit het contact opnemen met potentiele stakeholders. Dit zijn voornamelijk dienstverleners, IT bedrijven of de decentrale overheden.

Wilt u weten hoe ik u verder zou kunnen helpen m.b.t. deze onderwerpen, neem dan gerust contact met mij op.