Addie Bastiaansen-Dekker

Binnen NedMobiel ben ik adviseur op het vakgebied risicomanagement voor Beheer en Onderhoud en Aanlegprojecten.
Voor opdrachtgever Rijkswaterstaat adviseer ik projectteams op diverse kleine- en middelgrote projecten. Mijn dienstverlening bestaat uit het inventariseren van risico’s, het helpen bepalen van beheersmaatregelen, het actualiseren van risicodossiers, het uitvoeren van procesanalyses en het verzorgen van rapportages aan het projectmanagement. Rijkswaterstaat voert contractbeheersing uit op basis van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). De basis hiervoor is een actueel en goed onderbouwd risicodossier.
Mijn overtuiging is dat het toepassen van risicomanagement tijdens de contractvoorbereiding leidt tot een goede beschrijving van de eisen. Ook op andere gebieden van projectbeheersing adviseer ik projectteams, waaronder afwijkingenbeheer.
Wilt u weten hoe ik u verder kan helpen m.b.t. deze onderwerpen neem dan gerust contact met mij op.