NedMobiel heeft zich gespecialiseerd in complexe infrastructuur zoals tunnels, snelwegnetwerken, bruggen en sluizen. NedMobiel is werkzaam op het gebied van 3 kennisvelden, te weten tunnelveiligheid, assetmanagement en projectmanagement.

NedMobiel is expert op het gebied van tunnel technische installaties, procedures, protocollen en opleiding, training en oefening (OTO) van de tunnelbeheerorganisatie.
Onze adviseurs helpen beheerders en eigenaren van infrastructuur op een kosteneffectieve, efficiënte en gecontroleerde wijze hun fysieke objecten te beheren. Zij zijn in staat de technische aspecten van assetmanagement te verbinden met de beleidsmatige en economische aspecten. Beschikbaarheid en veiligheid van complexe verbindingen hangen samen met technische systemen. NedMobiel hanteert hiervoor werkwijzen, methodieken en ICT-ondersteuning die afkomstig zijn uit de proces- en offshore-industrie.

Adviseurs van NedMobiel zijn inzetbaar op ieder niveau in een organisatie door heel Nederland. Zij leggen eenvoudig de verbinding tussen het strategische en operationele niveau en vice versa. NedMobiel levert adviseurs en projectmanagers die verantwoordelijkheid nemen en opdrachtgevers helpen om adviezen en projecten tot een succes te maken.