Project Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en Gemeente Amsterdam dat is gewonnen door het ZuidPlus. Het project behelst het ontwerp en realisatie van het station, verlegging van het spoor, de aanpassing van diverse kunstwerken waaronder de Schinkelbrug en het ontwerp en de realisatie van een verbreding van de A10. Onderdeel van deze verbreding is het deels onder de grond brengen, d.m.v. een landtunnel van ongeveer 1 kilometer.

NedMobiel is als strategische partner al sinds de aanbesteding betrokken en op dit moment verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het asset management (onderhoud bestaand areaal A10 en 7 jaar onderhoud tunnel), het zorgen voor een voorspelbare openstelling van de tunnel inclusief Opleiden Trainen en Oefenen, inbreng van Human Factors in het ontwerp en het management van het ontwerp van de tunneltechnische installaties.

Asset management

Voor het Asset Management team levert NedMobiel Asset Managers, Onderhoudsmanagers, Maintenance Engineers, RAMS engineers en Proces Engineers. Vanuit deze organisatiewordt de overdracht van Rijkswaterstaat naar het project gecoördineerd (begroting, informatievoorziening, inspecties, planmatig/correctief onderhoud, calamiteitendienst, uitlopen van eisenanalyses en afstemming met de opdrachtgevers en het aanstellen/aansturen van diverse onderhoudsaannemers). Naast de overname wordt ook invulling gegeven aan de exploitatieperiode van de tunnel na oplevering door het opzetten van begrotingen, strategische plannen, instandhoudingsplannen en onderhoudsconcepten. Deze producten zorgen voor vertrouwen bij de klant en voorzien mede daardoor in een soepele openstellingsperioden en exploitatieperiode. NedMobiel blijft in welke fase van het project dan ook sturen op de borging hiervan.

Klik hier voor een impressie van Zuidasdok!