Project Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en Gemeente Amsterdam dat is gewonnen door het ZuidPlus. Het project behelst het ontwerp en realisatie van het station, verlegging van het spoor, de aanpassing van diverse kunstwerken waaronder de Schinkelbrug en het ontwerp en de realisatie van een verbreding van de A10. Onderdeel van deze verbreding is het deels onder de grond brengen, d.m.v. een landtunnel van ongeveer 1 kilometer.

NedMobiel is als strategische partner al sinds de aanbesteding betrokken en op dit moment verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het asset management (onderhoud bestaand areaal A10 en 7 jaar onderhoud tunnel), het zorgen voor een voorspelbare openstelling van de tunnel inclusief Opleiden Trainen en Oefenen, inbreng van Human Factors in het ontwerp en het management van het ontwerp van de tunneltechnische installaties.

Ontwerpmanagement

NedMobiel verzorgt het ontwerpmanagement van de tunneltechnische installaties van de tunnels in het Zuidas project. Hiertoe behoort de aansturing van een team van ontwerpers bij het opstellen van het VO en het DO van de TTI, de afstemming met de opdrachtgevers organisatie (Projectbureau Zuidasdok).