Project Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en Gemeente Amsterdam dat is gewonnen door het ZuidPlus. Het project behelst het ontwerp en realisatie van het station, verlegging van het spoor, de aanpassing van diverse kunstwerken waaronder de Schinkelbrug en het ontwerp en de realisatie van een verbreding van de A10. Onderdeel van deze verbreding is het deels onder de grond brengen, d.m.v. een landtunnel van ongeveer 1 kilometer.

NedMobiel is als strategische partner al sinds de aanbesteding betrokken en op dit moment verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het asset management (onderhoud bestaand areaal A10 en 7 jaar onderhoud tunnel), het zorgen voor een voorspelbare openstelling van de tunnel inclusief Opleiden Trainen en Oefenen, inbreng van Human Factors in het ontwerp en het management van het ontwerp van de tunneltechnische installaties.

Human factors

NedMobiel zorgt ervoor dat de interactie van de mens (gebruikers, stakeholders, monteurs, etc.) met de techniek in iedere fase van het project geborgd is. Hierbij staan de volgende vragen centraal: Zijn de bedachte faseringen wel zo logisch, of kan dit door de gebruiker als onduidelijk worden gepercipieerd? Zijn bepaalde technische oplossingen wel zo logisch voor beheer en onderhoud of levert dit extra down-time op doordat de logische oplossing in de praktijk voor de mens toch niet zo logisch is? etc.

Openstelling en OTO

NedMobiel is verantwoordelijk voor de tunnelveiligheidsproducten die een soepele openstelling van de tunnel moeten garanderen. We leveren de openstellingsmanager, die er vanaf start project voor zorgt dat nú de zaken opgepakt worden die straks voor een voorspelbaar openstellingsproces gaan zorgen. Hierbij hoort het opstellen van het Bouwplan en het Veiligheidsbeheerplan, de aanvraag van omgevings- en openstellingsvergunning. Daarnaast zorgt NedMobiel  er in dit kader voor dat alle betrokken stakeholders betrokken blijven bij het ontwerp, de realisatie en het testen. Tenslotte is NedMobiel verantwoordelijk voor alle Opleiding, Training en Oefeningsactiviteiten binnen ZuidPlus.