augustus 2015 – december 2015
NedMobiel heeft de voorzitter geleverd van het COB Expertteam Velsertunnel.

De doelstelling van het project ‘Evaluatie Velsertunnel’ was om met externe experts een second opinion te geven op de risico’s rondom de renovatie van de Velsertunnel, waarbij de nadruk lag op risico’s die aanvullend waren op de reeds binnen het projectteam geïdentificeerde risico’s.

In een eerste overleg is door het projectteam een toelichting gegeven op het project en de uitdagingen waar het team voorstaat. Op basis van dit overleg en een aantal documenten die door het COB Expertteam zijn opgevraagd, zijn aan de hand van de bevindingen van het expertteam (geïdentificeerde risico’s, opvallendheden) 30 aanbevelingen opgesteld. De bevindingen zijn aangescherpt in een tweede overleg met het projectteam, waar in getoetst is of de bevindingen en aanbevelingen herkenbaar zijn voor de projectorganisatie.

Dat heeft geleid tot een bevindingen-notitie waarin de definitieve bevindingen van het COB expertteam ten aanzien van de renovatie van de Velsertunnel zijn gepresenteerd en in totaal 15 aanbevelingen worden gedaan aan de projectorganisatie. De bevindingen en aanbevelingen zijn gegroepeerd naar de volgende onderwerpen:
• Cultuur
• Planning
• Risicobeheersing
• Omgeving en stakeholders
• Techniek

  • Velsertunnel-Ventilatiegebouw

Bron foto: “Velsertunnel-Ventilatiegebouw” by Gmhogervorst op de Nederlandstalige Wikipedia. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Velsertunnel-Ventilatiegebouw.jpg#/media/File:Velsertunnel-Ventilatiegebouw.jpg