April 2015 – lopend
Rijkswaterstaat: “Om de stormvloedkering in optimale conditie te houden, is continu onderhoud noodzakelijk. Het onderhoud varieert van kleine werken tot omvangrijke klussen en kan jaren vooruit worden gepland. Soms wordt correctief onderhoud uitgevoerd als tijdens een inspectie blijkt dat een onderdeel eerder aan vervanging toe is dan verwacht.”.

NedMobiel levert in het kader van Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) een toetscoördinator / toetser voor verschillende contracten bij het vast en variabel onderhoud Oosterscheldekering.

De toetscoördinator is belast met de toetsplanning, evaluatie van en rapportage over de uitgevoerde toetsen. Hierbij geeft de toetscoördinator advies betreft de risico’s en de uit te voeren toetsen. Daarnaast is de toetscoördinator verantwoordelijk voor het beheren en up- to- date houden van UR-SCB en de projectendatabase.

Naast de rol van toetscoördinator wordt door NedMobiel ook een rol als toetser vervuld. Deze toetser voert proces- en producttoetsen en werkt deze uit. Indien nodig ondersteunt de toetser bij systeemtoetsen door Rijkswaterstaat.

  • Oosterscheldekering

  • Onderhoud aan de stormvloedkering