In opdracht van Rijkswaterstaat verzorgt NedMobiel de beheer en organisatie suite voor de landelijke tunnelstandaard. NedMobiel is hierbij onderdeel van het adviesteam van de Landelijk Tunnelregisseur.

 Landelijke Tunnelstandaard

Rijkswaterstaat heeft de Landelijke Tunnelstandaard samen met overheden, marktpartijen en hulpdiensten ontwikkeld. In de tunnelstandaard staan standaardprocessen en functionele eisen voor de aanleg van Rijkstunnels en het beheer en de organisatie van tunnels. Praktijk ervaringen worden geëvalueerd en kunnen tot verbetering van de standaard leiden.

Beheer en Organisatie suite

NedMobiel heeft als lid van het adviesteam in de functie van senior tunnelbeheer en organisatieadviseur bij de regionale tunnelbeheerders van RWS gewerkt. Hierbij verantwoordelijk voor de Beheer & Organisatie (B&O) Suite. Bijgedragen aan de verbetering van de Landelijke Tunnelstandaard door de upgrade van B&O Suite kaders en leidraden als Instandhoudingplan, operationele tunnelbeheer processen, werkvergunningen. Het implementeren van risico-gestuurd beheer en onderhoud op basis van de B&O-leidraden bij tunnelbeheerders. De voorbereiding van de nieuwe Tunnelwet, waar alle tunnels in Nederland uiterlijk 2019 aan moeten voldoen, door de tunnelbeheerders hierbij te voorzien van advies hoe dit te realiseren. Het uitvoeren van interim opdrachten bij renovatie- en nieuwbouwprojecten van verkeerstechnische complexe tunnelprojecten o.a. Velsertunnel, Ketheltunnel en Heinenoordtunnel. Ook presentaties, workshops en trainingen gegeven aan tunnelbeheerders over de landelijke tunnelstandaard en hoe deze te vertalen naar de praktijk.