augustus – december 2015
In opdracht van de Veiligheidsbeambte van provincie Noord-Holland heeft NedMobiel de werkprocessen en –procedures voor alle fasen van het tunnelbeheer uitgewerkt. Dit hebben wij gedaan in samenwerking met de Veiligheidsbeambte en de Tunnelbeheerder.

Provincie Noord-Holland heeft twee wegverkeerstunnels; de Waterwolftunnel en de Abdijtunnel. De Veiligheidsbeambte ziet er op toe dat die tunnels voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.
De veiligheidsbeambte van Provincie Noord-Holland heeft in de afgelopen periode een visie ontwikkeld voor de wijze waarop hij zijn rol invulling wil geven. Dit gaat over zijn rol in het realisatie/renovatieproces van tunnels, maar ook in het jaarlijkse toezicht op de veilige operatie van deze tunnels. NedMobiel heeft aan deze visie handen en voeten gegeven door de bijbehorende procedures en processen stap voor stap te beschrijven en concreet te maken in een herbruikbaar jaarplan.
Wij hebben dit gedaan samen met de veiligheidsbeambte en de tunnelbeheerder. Hiermee heeft NedMobiel de visie van de veiligheidsbeambte en de dagelijkse praktijk van het tunnelbeheer gekoppeld aan de kaders van tunnelwetgeving en het huidige veiligheidsbeheerplan Waterwolftunnel.