2009 – 2010
NedMobiel heeft tijdens de multidisciplinaire oefening in de Westerscheldetunnel, de tunneloperators, de tunnelwacht en de calamiteiten coördinatoren waargenomen.

Aan de hand van de waarnemingen heeft er een mondelinge evaluatie plaatsgevonden en is er door onze waarnemers een evaluatierapport opgesteld.
In dit evaluatierapport is een bijbehorend advies geformuleerd met structurele verbeteringen van de (calamiteiten) organisatie.

  • Dwarsverbinding