2009
NedMobiel is door Movenience ingezet om het bedrijf voor te bereiden op de introductie van de kilometerprijs (Anders Betalen voor Mobiliteit – ABvM).

Voorbereiding op Anders Betalen voor Mobiliteit

Ons team bemenste het gehele business development team van Movenience en droeg de verantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoeren van het business development plan waarin de korte en lange termijn doelstellingen, de strategie om deze te bereiken en de benodigde resources zijn beschreven.

NedMobiel heeft in dit kader de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Marktanalyse;
• Tendermanagement;
• Projectmanagement gewonnen mobiliteitsprojecten (zie SpitsScoren project);
• Verkenning en verankering strategische samenwerking;
• Lobby proces naar overheid, bedrijfsleven en politiek;
• Vertaling wets- en beleidsontwikkelingen naar effecten voor Movenience;
• Acquisitie parkeergarages;
• Acquisitie overige locaties voor toegangscontrole;
• Aansturen klantenservice;
• Vertalen business processen in eisen voor technische back office.

De Business Development activiteiten voor Movenience geven NedMobiel niet alleen een unieke ‘inside view’ op de internationale ontwikkelingen rondom tol, prijsbeleid en de techniek die hierbinnen een rol speelt, maar betekent ook dat NedMobiel de spelers kent en het netwerk heeft om u bij uw vraagstukken op het gebied van prijsbeleid bij te kunnen staan.

  • Registratie