september 2011 – maart 2012
In opdracht van Rijkswaterstaat Dienst Zeeland zijn door NedMobiel voor de gerenoveerde Vlaketunnel de faaldefinities van de tunneltechnische installaties uitgewerkt in een gebruiksvriendelijke tool.

De faaldefinities helpen de beheerorganisatie en de wegverkeersleider beslissingen te nemen bij storingen.
Ten aanzien van alle storingen welke door het besturingssysteem van de Vlaketunnel aan de beheerder of wegverkeersleider kunnen worden getoond, is het volgende uitgewerkt;

  • Een beschrijving van de aard van het falen;
  • Impact van de storing op de functionaliteit van de tunneltechnische installaties (wat functioneert nog wel en wat niet meer);
  • De aanbevolen handelswijze van de wegverkeersleider en/of beheerder;
  • De benodigde reactiesnelheid/responsetijd van de aannemer en de te nemen beheersmaatregelen.

De gegevens zijn met een gebruiksvriendelijke tool beschikbaar voor de beheerder en wegverkeersleider zodat op eenvoudige wijze de impact van storingen geraadpleegd en gepresenteerd kan worden.

  • Vlaketunnel

  • Vlaketunnel