2011
NedMobiel is voor dit project gevraagd advies te geven over de inzet van tol voor de bekostiging en financiering van Via15. Hierbij wordt zowel gekeken naar de technische aspecten rondom tol, als naar een contractuele structuur die private financiering en bekostiging met tol mogelijk maakt.

NedMobiel is voor dit project gevraagd advies te geven over de inzet van tol voor de bekostiging en financiering van Via15. De initiële vraagstelling is om een afweging te maken tussen de verschillende mogelijkheden om met tol de genoemde beprijzingsopgave te realiseren. Er is gekeken naar een optimale allocatie van risico’s (met name het tolrisico) voor een ‘bankable’ business case. daarnaast is een optimaal tolregime, inclusief techniek, voor de inning van de tolinkomsten ontworpen.
Er is een inventarisatie opgesteld van juridische en beleidsmatige randvoorwaarden voor de inzet van tol bij de bekostiging van snelwegen in Nederland en heeft NedMobiel een bijdrage geleverd aan het betrekken van omgevingspartijen (andere wegbeheerders, diverse overheden) bij het project.

  • Tolinkomsten