januari – oktober 2013
NedMobiel levert de projectleider voor dit project en verzorgt voor de NV Westerscheldetunnel in dit project het omgevingsmanagement en stuurt het projectteam aan, dat wil zeggen; zorgt voor ontwerp en realisatie van het project.

De N62, met daarin de Westerscheldetunnel, vormt de belangrijkste schakel tussen Zeeuws Vlaanderen en de rest van Nederland. Omdat het verkeer door de tunnel vanaf de openstelling ieder jaar fors is toegenomen, is de noodzaak ontstaan de toeleidende wegen aan zowel de noord- als de zuidkant te verdubbelen. Het gaat om een tracé van zo’n 20 kilometer, inclusief twee kunstwerken.

  • Verdubbeling wegen

  • Aanleg verdubbeling wegen