januari 2010 – december 2011
Up Safety is een project van de Europese Unie dat de effectiviteit van incidentbeheersing in ondergrondse infrastructuur vergroot door middel van opleiden trainen en oefenen van alle partijen die behoren tot de calamiteitenorganisatie.

Voor het project heeft NedMobiel samen met de NV Westerscheldetunnel een raamwerk gepresenteerd voor een uniform Opleidings-, Training en Oefenprogramma voor ondergrondse infrastructuur. Dit programma is gebaseerd op standaard operationele procedures (SOP) die van toepassing zijn voor zowel de brandweer, politie, ambulance zorg en de tunnel operator (het door NedMobiel ontwikkelde 8-stappenplan). In de workshop bleek dat het raamwerk algemeen van toepassing verklaard kan worden op tunnels in Europa. Daarnaast werd vastgesteld dat de principes uit het NedMobiel 8 stappenplan eveneens gebruikt kunnen worden voor andere ondergrondse infrastructuurobjecten als parkeergarages en metro- en treinstations. Met recht een mooie uitkomst.