NedMobiel heeft in opdracht van Rijkswaterstaat Zeeland een opleiding verzorgd voor de wegverkeersleiders, weginspecteurs en officieren van dienst.

Ter voorbereiding op de opleiding zijn in nauw overleg met de calamiteitenorganisatie procedures opgesteld voor een adequate bestrijding van incidenten/calamiteiten. Daarnaast is een zelfstudiehandboek ontwikkeld. Dit zelfstudiehandboek beschrijft naast de incidentbestrijdingsprocedure, de werking van de veiligheidssystemen en het optreden van de hulpverleningsdiensten.
Tevens maakte een ’knoppentraining’ voor de bedienapplicatie onderdeel uit van het opleidingsprogramma.
Om de kennis en vaardigheden van de calamiteitenorganisatie te waarborgen en verder uit te bouwen, is een meerjarenprogramma voor het opleiden, trainen en oefenen opgesteld.

  • Zelfstudie handboek