januari 2011 – januari 2014
NedMobiel levert de risicomanager ten tijde van de uitvoering van het tussencontract Elektrotechniek en Werktuigbouw.

Het werk omvat het uitvoeren van elektrotechnische en werktuigbouwkundige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden evenals het verhelpen van storingen aan alle (deel)installaties, gelegen in het beheergebied van Rijkswaterstaat Waterdistrict Westerschelde. Het project valt onder Beheer en Onderhoud en heeft een omvang van 4,5 miljoen euro. De contractbeheersing vindt plaats op basis van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). SCB is een middel om de Opdrachtnemer te kunnen toetsen op de kwaliteit. De toetsen worden uitgevoerd op basis van risico’s. De uit te voeren werkzaamheden zijn gericht op het in goede staat van onderhoud houden van de (deel)installaties en het borgen van een goed functioneren met zo min mogelijk storingen. Het werkgebied bevindt zich op en langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de locaties Handelshaven Breskens en de Westerschelde.

  • Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden

  • Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden