oktober 2009 – januari 2014
NedMobiel levert de risicomanager voor de uitvoering van het tussencontract Civiel.

Het werk omvat het onderhouden van de in het beheergebied Waterdistrict Westerschelde gelegen (vaar)wegen, inclusief de bijbehorende kunstwerken, rijksgebouwen en -terreinen en bijkomende werkzaamheden. Deze werkzaamheden betreffen het vervaardigen van reserve drijframen, het vullen van damwandkassen en het herleggen van bestrating bestaande uit glooiingblokken.
Het werkgebied bevindt zich op en langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de locaties Handelshaven Breskens en de Westerschelde

De contractbeheersing vindt plaats op basis van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). SCB is een middel om de Opdrachtnemer te kunnen toetsen op de kwaliteit. De toetsen worden uitgevoerd op basis van risico’s.

  • .