26 oktober 2009 – 1 juli 2012
Het project SpitsScoren heeft op de A15 tussen Vaanplein en Rozenburg automobilisten uit de ochtendspits gehaald door hen te belonen voor elke keer dat zij de spits tussen 06.00 en 09.00 uur mijden.

NedMobiel is partner in het SpitsScoren consortium. Deze organisatie is opgericht om de Rotterdamse haven bereikbaar te houden, nu en gedurende de ontwikkeling van de 2e maasvlakte en de werkzaamheden aan de A15. SpitsScoren stimuleert automobilisten om hun reisgedrag in de spits te veranderen en hiermee files te verminderen. Deze commerciële mobiliteitsdienst ontzorgt enerzijds de mobilist in zijn mobiliteitsvraag en levert anderzijds een bijdrage aan een betere bereikbaarheid van onze economische centra ten behoeve van overheid en bedrijfsleven.
NedMobiel leverde het team dat zich bij onze dochteronderneming BNV Mobility ingezet heeft voor SpitsScoren, zowel bij de uitvoering van het project als in de aanbestedingsfase. Ook vóór gunning van het project aan het SpitsScoren-consortium heeft NedMobiel zich voor dit project ingezet. Gedurende de aanbesteding is het consortium geleid door een team van NedMobiel. Dit team heeft een belangrijke en creatieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het innovatieve SpitsScoren-concept.

Het SpitsScorenproject is op 31 december 2012 succesvol afgerond.

  • Filevermindering