2006 tot juni 2013
NedMobiel heeft de secretaris voor de Commissie Tunnelveiligheid geleverd voor het Centrum Ondergronds Bouwen, Gouda / Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag. De Commissie Tunnelveiligheid had een wettelijke status en bestond uit experts op het gebied van tunnelveiligheid.
De adviezen speelden een belangrijke rol bij de besluitvorming rondom tunnels.

De secretaris was een spil in het web van de Commissie en het aanspreekpunt voor derden en verantwoordelijk voor de organisatie van de werkzaamheden van de Commissieleden.
Taken die daarbij hoorden waren:

  • Het schrijven van de adviezen;
  • Het onderhouden van contacten met adviesaanvragers;
  • Procesmanagement;
  • Procesevaluatie en -verbetering;
  • Afstemming met het actorenveld op het gebied van tunnelveiligheid;
  • Contractbeheer van de Overeenkomst met het Ministerie;
  • Het schrijven van artikelen en jaarverslagen.

Specifiek waren daarbij de adviezen ten aanzien van spoortunnels Delft, metrostations/lijnen in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag en de wegtunnels A4 Delft Schiedam, A2 Maastricht, A6/A9 tunnels, Versertunnel, Vlaketunnel, Spaarndammertunnel en Rotterdamsebaan gefaciliteerd. Dit heeft onder meer gedegen kennis opgeleverd voor de wet- en regelgeving en beleidskaders voor de veiligheid van weg- als railtunnels en de spelers binnen het veld van tunnelveiligheid.

De Commissie Tunnelveiligheid is per 01-07-2013 opgeheven ten gevolge van de inwerkingtreding van de Wijziging
Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels op deze datum.

De Commissie Tunnelveiligheid is per 01-07-2013 opgeheven ten gevolge van de inwerkingtreding van de Wijziging
Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels op deze datum.

  • Secretaris Commissie Tunnelveiligheid