2009 – 2012
NedMobiel heeft ten tijde van de uitvoering van de renoveringswerken op de West- en Middensluis te Terneuzen de risicomanager geleverd.

Het project valt onder Beheer en Onderhoud en heeft een omvang van ruim 11 miljoen euro.
De werkzaamheden zijn gestart begin 2009 en afgerond eind 2012.
Op de Westsluis zijn schuiven geconserveerd en gerenoveerd en is de E-besturing ondergebracht in de besturingscomputer. Ook is er bekabeling vervangen. Op de Middensluis bestond het werk uit het conserveren en renoveren van de spuideur, schutdeur en rioolschuiven.

  • Sluis Terneuzen

  • Bewegingswerken Terneuzen