januari 2014 – juni 2016
In opdracht van Rijkswaterstaat levert NedMobiel de risicomanager voor het project Renovatie Oevers.

Uitbesteding geschiedt door middel van een Design & Construct contract onder de algemene voorwaarden UAV-GC 2005. Het project valt onder het beheersgebied Westerschelde en betreft het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de oevers van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en het achterstallig onderhoud in de haven van Breskens.

De contractbeheersing vindt plaats op basis van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). SCB is een middel om de Opdrachtnemer te kunnen toetsen op de kwaliteit. De toetsen worden uitgevoerd op basis van risico’s.

  • Renovatie oevers