In opdracht van de Randstedelijke Rekenkamer heeft NedMobiel onderzoek gedaan naar achterstallig onderhoud van kunstwerken in de Randstad Provincies.

Het onderzoek richtte zich op de staat van het onderhoud, het onderhoudsproces, de budgetten en de inbedding van het onderhoud in de beleidscyclus. Daarnaast zijn verschillende provincies met elkaar vergeleken onderling om te leren voor de toekomst.
NedMobiel heeft in het onderzoeksteam gewerkt in de rol van onderzoeker en inhoudelijk specialist. Deze rol is in samenwerking met Infram opgepakt. Daarnaast is door een van onze senior adviseurs het eindresultaat beoordeeld.