augustus 2012 – december 2014
In opdracht van Rijkswaterstaat levert NedMobiel de risicomanager voor het project Rammegors, schorherstel Oosterschelde.


Doel van het project is de schorren en slikken in de Oosterschelde te behouden. Het Rammegors, dat 40 jaar geleden afgesloten is van de Oosterschelde wordt door de bouw van een doorlaatmiddel opnieuw een getijdengebied. Hiermee ontstaan weer schorren en slikken in het Rammegors.
Aan het project is een planstudie voorafgegaan.
De uitvoering is gestart in januari 2013. Het werk betreft het bouwen van een doorlaatmiddel in de Krabbenkreekdam om het getij in het Rammegors terug te brengen.

De contractbeheersing vindt plaats op basis van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). SCB is een middel om de Opdrachtnemer te kunnen toetsen op de kwaliteit. De toetsen worden uitgevoerd op basis van risico’s.

  • Versterking dijken