NedMobiel heeft voor het Projectbureau N201+ een programma van eisen geschreven voor een bedienapplicatie ter bediening en bewaking van drie infrastructurele objecten.

Rekening houdend met bestaande afspraken, contractuele eisen, wettelijke eisen en reeds ontwikkelde ontwerpen voor de bouw van deze tunnelobjecten, is een generiek document geschreven, wat toepasbaar is voor andere tunnelobjecten.
De geformuleerde eisen betreffen:

  • De functionaliteit van de bedienapplicatie;
  • Eigendom- en beheer eisen;
  • ARBO-eisen;
  • Bediengemak;
  • Lay-out, etc.

Tevens zorgen deze eisen ervoor dat de operator zo goed als mogelijk ondersteund wordt bij het uitvoeren van zijn taakDaarnaast is een specifieke en gedetailleerde uitwerking gemaakt voor de Waterwolftunnel, de Abdijtunnel en het Aquaduct onder de Amstel.

Tenslotte ondersteunt NedMobiel de opdrachtgever bij de implementatie van het Programma van Eisen.

 • Bedienapplicatie