januari 2011 – december 2013
In opdracht van Rijkswaterstaat levert NedMobiel de risicomanager voor het prestatiecontract vast – en variabel onderhoud. Het project valt onder Beheer en Onderhoud. Het prestatiecontract is een bundeling van verschillende vakgebieden waaronder Civiel, Werktuigbouw, Electro, Industriële automatisering en Groenbeheer.

Het prestatiecontract heeft tot doel het beschikbaar houden van het Schelde-Rijnkanaal vanaf de Westerschelde tot aan het Volkerak-Zoommeer. Binnen het werkgebied valt onder andere het Kreekraksluizencomplex en diverse bruggen.
Het Schelde-Rijnkanaal is de hoofdvaarweg van Antwerpen naar Rotterdam. Onder het prestatiecontract valt tevens het onderhouden van het netwerkdeel Hansweert-Krammer. Binnen dit gebied vallen diverse dammen met sluizencomplexen waaronder de Philipsdam met het Krammersluizencomplex en het Kanaal door Zuid-Beveland met het sluizencomplex Hansweert.

Het project is na anderhalf jaar voorbereiding begin januari 2013 gegund aan VolkerInfra. Het contract wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar met een optie tot verlenging.
De contractbeheersing vindt plaats op basis van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). SCB is een middel om de Opdrachtnemer te kunnen toetsen op de kwaliteit. De toetsen worden uitgevoerd op basis van risico’s.

  • Vaarwegen Zeeuwse Delta

  • Krammersluis