januari 2011 – juli 2013
Voorafgaand aan de bijdrage van NedMobiel aan het Openstellings- en overdrachtsteam N201 voor de provincie Noord-Holland heeft NedMobiel het plan van aanpak voor de Openstelling en Overdracht van de N201 mee opgesteld.

Een Taskforce is gevraagd de openstelling en overdracht van de N201 inclusief kunstwerken aan de beheerorganisatie te stroomlijnen. NedMobiel is gevraagd deze taskforce te adviseren over:

  • De wijze waarop de bewaking en bediening van de Waterwolftunnel, de Abdijtunnel en het aquaduct in de N201 optimaal georganiseerd kan worden. Dit met het oog op tijdige openstelling van de N201 als belangrijkste uitgangspunt en onderstaande vraagstelling twee als vergezicht.
  • De mogelijkheid en wenselijkheid om (op termijn) deze bewaking en bediening te combineren met het verkeersmanagement en de bediening van objecten in de vaarwegen. Hier speelt (op termijn) de mogelijke samenwerking met andere beheerders (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat) een rol.
  • Een plan van aanpak op te stellen voor de openstelling en overdracht van de Waterwolftunnel met inachtneming van bovenstaande 2 vragen.

Voor de beantwoording van deze vragen heeft NedMobiel beschreven hoe de gewenste situatie op korte en (middel)lange termijn bereikt kan worden, inclusief een inschatting van kosten, menskracht en risico’s (in termen van techniek, organisatie, afhankelijkheid van derden, kwaliteit en kwantiteit van beschikbare medewerkers en kosten).

  • Waterwolftunnel