augustus 2010 – april 2013
De N201 is de drukste provinciale weg van Nederland. Omlegging van deze weg zal de doorstroming enorm verbeteren.

NedMobiel heeft aan de provincie Noord-Holland 11 projectmanagers en experts geleverd voor het Openstellings- en Overdrachtsteam van de N201 en het project afbouw van de tunneltechnische installaties van de Waterwolftunnel.

Tot de taken van NedMobiel in het openstellings- en overdrachtsteam behoorden:

 • Overall programmamanagement;
 • Projectmanagement/eindverantwoordelijke bouwsteen “Beheer & Onderhoud”;
 • Projectmanagement/eindverantwoordelijke bouwsteen “Veiligheid & Openstelling”;
 • Inrichting beheerorganisatie;
 • Omgevingsmanagement / verkrijgen openstellingsvergunning (onder meer voorzitter openstellingsoverleg)
 • Inhoud en eindredactie veiligheidsbeheerplan;
 • Inhoudelijk advies over beheerorganisatie, onderhoudscontract en onderhoudsstrategie, uitvoering FMECA, opstellen instandhoudingsplan;
 • Inhoudelijk advies over veiligheid en de WARVW;
 • Opleiding, training en oefening beheer- en calamiteitenorganisatie;
 • Deelprojectleider Bediening & Bewaking diverse objecten
 • Inhoudelijk advies Bediening & Bewaking (applicatie)

Hieraan voorafgaand heeft NedMobiel bijgedragen aan het plan van aanpak voor de Openstelling en Overdracht van de N201.

Zie tevens artikel “NedMobiel_doet_pre-ops_Waterwolftunnel“. (Bron: Civiele Techniek, nummer 8, 2013)