In opdracht van de Schiphol Airport Development Company SADC heeft NedMobiel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid, financiering, bekostiging en organisatie- en contractenstructuur van een Ongestoorde Logistieke verbinding in de nabijheid van Schiphol.

Hierbij is een eerste orde business case opgesteld op basis van value capturing van overwaarde op uit te geven gronden en de betaling van een (tol)prijs voor gebruik van de verbinding. Ook is gekeken naar de commerciële levensvatbaarheid van een mogelijke exploitant van de verbinding en naar de optimale aanbestedingsstrategie van het geheel. De Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) had als doel om 1e linie logistieke activiteiten mogelijk te maken op terreinen die daarvoor alleen geschikt waren voor 2e of 3e linie activiteiten. Voor het onderzoek is door NedMobiel een eerste orde business case opgesteld op basis van value capturing van meer-/overwaarde op uit te geven gronden en de betaling van een (tol)prijs voor gebruik van de verbinding. Op basis van een vereenvoudigd projectfinancieringsmodel is vervolgens bekeken of de hiermee verkregen inkomsten voldoende waren voor een positieve exploitatie. Dit onderzoek vond in een vroeg stadium van het project plaats. Om die reden is een uitgebreide gevoeligheidsanalyse op de resultaten uitgevoerd, waarbij de effecten van de belangrijkste mogelijke wijzigingen in het project zijn doorgerekend. Ook is gekeken naar de commerciële levensvatbaarheid van een mogelijke exploitant van de verbinding. Tenslotte heeft NedMobiel geadviseerd over de organisatiestructuur van de OLV en de contractvormen die deze structuur konden borgen. Hierbij was het belangrijk om de diverse publieke en private belangen in één samenhangend en voor alle partijen acceptabel model te gieten.

  • Logistieke verbinding