maart 2015 – lopend
Exploitatie, asset management en technisch beheer. NedMobiel heeft de opdrachtnemer ondersteund bij de prestatieanalyse en het opzetten en uitrollen van het asset management aan de tunnels in de Betuweroute.

De Betuweroute is de belangrijkste spoorverbinding tussen Rotterdam haven en het (Duitse) achterland.
De spoorverbinding wordt beheerd door KeyRail, een joint venture tussen Prorail en de havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam. De verbinding bestaat uit een dubbelspoor railverbinding die onder andere door 5 tunnels heen gaat.
Met name de beschikbaarheid van de tunnels bleek niet in lijn te zijn met eerdere uitgangspunten die geëist waren en gehanteerd zijn bij het opmaken van de businesscase.
NedMobiel is, zowel door KeyRail als door de opdrachtnemer, gevraagd om expertise te leveren en hen te ondersteunen bij het opzetten en uitrollen van een goede asset management strategie en met name het opzetten en implementeren van de planningen, het inspectieregime en de rapportagestructuur.
Daarnaast heeft NedMobiel haar expertise geleverd bij het uitvoeren van faalanalyses om zo inzicht te krijgen in de belangrijkste oorzaken die het verlies van de beschikbaarheid van deze verbinding veroorzaken.

  • Betuwetunnel