januari 2011 – juni 2013
NedMobiel verzorgt de ICT-voorziening bij aannemer KMW.

KMW (Kombinatie Middelplaat Westerschelde v.o.f.) is de ontwerper, bouwer en tot 14 maart 2013 de hoofdaannemer voor het onderhoud van de Westerscheldetunnel. KMW verzorgt het onderhoud en enkele beheerstaken van het Westerscheldetunnelcomplex na de oplevering in 2003. Dit houdt in dat het volledige onderhoud aan de toeleidende wegen, bermen, kunstwerken en de tunnel(-installaties) door KMW als hoofdaannemer wordt verzorgd. Naast het standaard onderhoud van de Westerscheldetunnel en haar tracé, is KMW ook verantwoordelijk voor het herstel van schades, modificaties en nieuwbouw.

NedMobiel ondersteunt KMW bij het verwerken van managementinformatie die in ruwe vorm bij de organisatie binnen komt. Tevens verzorgt een medewerker van NedMobiel het gehele ICT beheer binnen de organisatie.
Door de goede samenwerking tussen de opdrachtgever en KMW is het mogelijk een stuk efficiënter te werken. Dit blijkt onder meer uit het dalen van het aantal stremmingen sinds de opening.

  • Onderhoud tourrit Westerscheldetunnel

  • Onderhoud Westerscheldetunnel