september 2013 – februari 2016
Noord-Brabant verdient een betere en slimmere weg.

Met het project InnovA58 zetten het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en Stichting A58 zich in om de doorstroming op de A58 ten zuiden van Breda en tussen Eindhoven en Tilburg versneld te verbeteren. In opdracht van het ministerie IenM is NedMobiel tijdens de verkenningsfase betrokken als adviseur projectbeheersing. NedMobiel is hierbij verantwoordelijk voor het risicomanagement en planningsmanagement en adviseert het project in brede zin over projectbeheersing.

Links:
Project Website InnovA58
Trailer InnovA58

  • Files A58