In de periode 2009 – 2013 heeft NedMobiel het jaarlijkse OTO-traject voorbereid en uitgevoerd voor de calamiteitenorganisatie van de Hubertustunnel in Den Haag.

In 2009 hebben onze trainers het meerjaren OTO-plan geschreven en hebben zij de procedures en protocollen voor de calamiteitenafhandeling opgesteld. Deze procedures en protocollen maken onderdeel uit van het zelfstudiehandboek en het calamiteitenbestrijdingsplan (CBP) zoals deze door ons zijn ontwikkelt.

Door de jaren heen hebben onze trainers diverse modules gegeven, waarbij ieder jaar de focus op een ander onderwerp is gelegd:

• Module Procedures & Protocollen incl. maquette oefeningen
• Module Communicatie incl. communicatietrainer en acteur
• Module BAAS/BOB (voor de Officieren van Dienst Tunnels)
• Virtual Reality training ( met behulp van een Virtual Reality systeem diverse calamiteitenscenario’s doorlopen)

De training wordt jaarlijks geëvalueerd en aan de hand van de evaluatie wordt er invulling gegeven aan de training voor het daaropvolgende jaar. Zo wordt er stap voor stap gewerkt aan een maximale leercurve voor de organisatie.

De Hubertustunnel is door de ANWB getest als meest veilige tunnel. Volgens de ANWB scoort de Hubertustunnel op calamiteitenmanagement en verkeersbewaking beter dan andere Nederlandse tunnels. Klik hier voor het volledige artikel.

  • Hubertustunnel