juli 2014 – maart 2015
In opdracht van Rijkswaterstaat is NedMobiel technisch adviseur en auditor voor het project Groot Onderhoud Vaarwegen (GOVa).

“Nederland is hét Europese knooppunt van transport over water. We willen deze positie vasthouden en verder ontwikkelen. Daarom voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit op de Brabantse- en Limburgse kanalen en de Maas.
Hiermee bereiken we: Een vlotte en veilige doorgang voor de scheepvaart.” (bron: Rijkswaterstaat.nl)

In juli 2014 is NedMobiel gestart bij het GOVa als toetser en technisch adviseur voor 3 percelen.
Hiervoor worden proces-, product- en systeemtoetsen uitgevoerd als ook de ter acceptatie aangeboden documenten gecontroleerd.

GOVa is opgedeeld in verschillende uitvoeringsfasen welke over een aantal jaren verdeeld zijn. Momenteel is men bezig met fase 4 van het uitvoeringswerk en is NedMobiel specifiek betrokken bij fase 4C.
Onder fase 4C vallen 3 percelen welke zijn aanbesteed.

Perceel 1 betreft RINK maatregelen en bodembescherming in de Maas op verschillende locaties. Dit werk is nog niet in uitvoering maar in voorbereidende fase en zal circa maart/april gaan starten met uitvoering.

Perceel 2 betreft een bochtverbreding Steyl (in de Maas) en het baggeren van NGE (niet gesprongen explosieven) verdacht gebied en NT specie op de Kanalenviersprong in Nederweert. Bochtverbreding Steyl is grotendeels opgeleverd momenteel; het talud is gegraven en de stortsteen dient nog te worden aangebracht; dit zal komende zomer gebeuren. In Nederweert zijn ze half januari 2015 gestart met het op diepte brengen (baggeren) van de Kanalenviersprong. Dit gebeurt met speciale graafmachines en een explosievenrooster omdat het explosieven verdacht is. Ook gebeurt dit onder leiding van een OCE-deskundige.

Perceel 3 betreft twee bochtverbredingen, in Best en Laarbeek en een stukje op diepte brengen (baggeren) in de Haven Veghel. Ook dit werk is momenteel nog in voorbereidende fase en zal snel starten met de uitvoering.

  • Bochtverbreding

  • Baggeren