september 2013 – lopend
Binnen Rijkswaterstaat wordt gewerkt met model prestatiecontracten voor het vast en variabel onderhoud.

De contractmanager van het Vast onderhoud aan de Vaarwegen Zeeuwsche Delta heeft NedMobiel gevraagd om een eisenanalyse op te stellen waarin alle eisen met behulp van een database, overzichtelijk in een boomstructuur weergegeven kunnen worden.

Wij hebben in de database de complete contractstukken op artikelniveau opgenomen en verwijzingen aangebracht. Deze database bestaat uit de:
• UAV-GC;
• Model Basisovereenkomst;
• Annexen;
• Vraagspecificatie;
• Onderhoudsregels voor Groenbeheer en civiel onderhoud.

Zaken die in het kader van dit contract eveneens in de database zijn opgenomen:
• De vragen en antwoorden uit de Nota van Inlichtingen;
• Het kwaliteitsdeel (de meerwaarde) uit het EMVI plan van de opdrachtnemer (na gunning)

De kracht van deze database ligt in de snelle doorzoekbaarheid van de contractstukken en de relaties tussen de verschillende eisen en artikelen.