2011
De Diabolotunnel is onderdeel van een groter infrastructureel project, The Northern Diabolo.

Dit deel omvat de infrastructuur op het luchthaventerrein Zaventem te Brussel: uitbreiding van het huidige station en realisatie van een spoortunnel onder het luchthavenplatform. De tunnel is een boortunnel van 1080 meter.

Het budget voor het gehele project is geraamd op 403 miljoen en is gefinancierd door:

  • Northern Diabolo N.V. (Een Publiek private samenwerking (PPS));
  • Infrabel (beheerder spoorwegnet).

De aanbesteding van het project heeft twee parallelle sporen gekend: één voor de financiering en één voor ontwerp, bouw en onderhoud. Op deze manier is getracht om de beste aanbieding voor de bouw te combineren met de beste aanbieding voor de financiering.
Na gunning dienen beide winnaars samen een consortium te vormen en één DBFM contract te tekenen. De gezamenlijke opdrachtnemende entiteit heet Northern Diabolo NV en staat in voor het design, de bouw, het onderhoud en de financiering van het project. Northern Diabolo N.V. draagt zowel het bouwrisico (bouwkosten en bouwtermijn) als het vraagrisico (inkomsten).
Voor de financiering van Diabolo heeft Infrabel een (Special purpose vehicle) SPV opgericht. NedMobiel heeft de directeur ad interim geleverd die leiding gaf aan de SPV gedurende de opstart van de bouwfase.

  • Diabolotunnel onder luchthaven Zaventem