Het Havenbedrijf Rotterdam heeft NedMobiel gevraagd een benchmark studie uit te voeren naar de organisatie en financiering van diverse tunnels in Nederland en eventueel de EU.

De doelstelling van deze benchmark studie is om inzicht te verkrijgen in mogelijke vormen van financiering en organisatie van de aanleg en het beheer van tunnels en inspiratie op te doen om de organisatie en financiering van de TWO en de rol van Havenbedrijf Rotterdam daarin nader vorm te geven.
Om de geformuleerde doelstelling te bereiken zijn te onderzoeken objecten geselecteerd op basis van hun organisatorische en financiële diversiteit ten opzichte van elkaar.
Bij de benchmark zijn de volgende oeververbindingen met elkaar vergeleken:

  • 2e Coentunnel, Amsterdam;
  • Liefkenshoektunnel, Antwerpen;
  • Westerscheldetunnel, Borssele;
  • Wijkertunnel, Beverwijk;
  • Vasco da Gama brug, Lissabon;
  • Diabolo Tunnel, Brussel;
  • Oosterweelverbinding, Antwerpen;
  • Koning Willem Alexander tunnel, Maastricht;
  • Kiltunnel, Dordrecht.

Van deze projecten en oeververbindingen zijn de ontstaansgeschiedenis, het contract, de financiering, het gevolgde aanbestedingsproces en overige bijzonderheden geanalyseerd en vanuit elk project zijn lessen getrokken voor het Havenbedrijf Rotterdam.

  • Benchmark tunnels