juni – december 2011
Peer-review op het OTO traject van de overkappingsconstructie A2 Leidsche Rijn.

NedMobiel heeft een peer-review gehouden op het opleidings-, trainings-, en oefeningstraject (kortweg OTO) van de overkappingsconstructie A2 Leidsche Rijn. Deze opdracht is uitgevoerd in opdracht van het Bureau Veiligheidsbeambte van Rijkswaterstaat.
Doelstelling van het onderzoek was om het inzichtelijk te maken of de organisatie op het gebied van OTO klaar is voor een veilige exploitatie en om handvaten voor verbetering te geven. Het veiligheidsteam van NedMobiel heeft daarvoor vragen geformuleerd, interviews gehouden met de diverse stakeholders en de beschikbare documenten op het gebied van OTO geanalyseerd. De verkregen informatie heeft geleid tot een rapport met daarin een beschrijving van de huidige risico’s binnen OTO en met een bijbehorend advies gericht aan de beheerder, maar ook deels gericht aan de projectorganisatie. Ook is er een checklist voor OTO opgesteld (ten behoeve van gebruik door Bureau Veiligheidsbeambte).

  • Overkappingsconstructie A2 Leidsche Rijn