januari – september 2011
Audit op het huidige Bouwplan van de 1e en 2e Coentunnel

In opdracht van Bureau Veiligheidsbeambte van Rijkswaterstaat heeft NedMobiel een toets uitgevoerd op het bouwplan van de 1e en 2e Coentunnel. Het hoofddoel van de deze audit was vast te stellen of er in het bouwplan voldoende aandacht besteed is aan het Opleiden, Trainen en Opleiden (OTO) van de tunnelorganisatie (zowel beheer- als calamiteitenorganisatie).
De documenten behorende bij het bouwplan zijn aangeleverd door onder andere de betreffende aannemer en deze zijn getoetst door ons veiligheidsteam. Zij hebben onder andere praktijkervaring opgedaan bij de A73 en weten hoe belangrijk OTO is binnen de tunnelorganisatie.
Naar aanleiding van het bouwplan is een adviesrapport opgesteld hoe OTO ingevuld zou moeten zijn in deze fase van het project en is er een review gegeven op het OTO gedeelte in het huidige bouwplan.

  • Documenten bouwplan