2011
In opdracht van de beheerorganisatie van Rijkswaterstaat voor de A2 Leidsche Rijn Tunnel heeft NedMobiel een werkvergunningensysteem ontwikkeld. Hiermee kan invulling gegeven worden aan de eisen voor veiligheid die voortkomen uit de Arbo-wet en de Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels (WARVW).

Beleid, documenten en procedures worden in de praktijk geborgd in het werkvergunningensysteem. Op die wijze worden de veiligheidsaspecten in en rondom de tunnel beheerst, zodat iedereen die de tunnel(omgeving) betreedt of inrijdt, ook weer veilig het terrein en de tunnel verlaat. Medewerkers van NedMobiel hebben vergelijkbare systemen ontwikkeld bij de Westerscheldetunnel, de Roertunnel en Tunnel Swalmen.

Klik voor meer informatie 

  • Leidsche Rijn tunnel