2007
Unsollicited Proposal Business case 2e Westelijke Oeververbinding Rotterdam.

NedMobiel heeft samen met het Havenbedrijf Rotterdam, de Kamer van Koophandel Rotterdam en Deltalinqs een unsolicited proposal ingediend voor een nieuwe oeververbinding ten westen van de Beneluxtunnel in Rotterdam. De onderliggende studie heeft aangetoond dat de oeververbinding maatschappelijk nut heeft en bovendien voor een groot deel met privaat (tol) geld gefinancierd kan worden.

De Nieuwe Waterwegverbinding is een privaat initiatief van het verzamelde Rotterdamse bedrijfsleven. Initiatiefnemers zijn onder andere de Kamer van Koophandel, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, EVO, TLN, VNO-NCW, de Greenery (bloemenveiling) en NedMobiel.

De studie toont aan dat een oeververbinding ten westen van de Beneluxtunnel maatschappelijk nuttig en noodzakelijk is en hoe deze met behulp van private financiering en tol ontwikkeld kan worden. Daarnaast worden enkele locatie- en uitvoeringsvarianten onderzocht op hun effecten op veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

NedMobiel is naast (mede)initiatiefnemer van dit project ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de studie. Dit behelst de uitvoering van het projectmanagement, het aansturen en/of uitvoeren van deelonderzoeken, het verzorgen van het interface management van de diverse deelonderzoeken, uitvoeren van de financiële analyse en rapportage.

Brochure NWV

  • Havenbedrijf Rotterdam