februari 2017 – heden
In opdracht van de gemeente Rotterdam verzorgt NedMobiel het opleidingstraject voor de renovatie van de Maastunnel.

Maastunnel

Van juli 2017 tot de nazomer van 2019 wordt de Rotterdamse Maastunnel grondig gerenoveerd. De werkzaamheden in de Maastunnel zijn erop gericht de in minder goede staat verkerende betonconstructie te renoveren en het tunnelsysteem als geheel in lijn te brengen met de vigerende (tunnel)wetgeving. Zo wordt bijvoorbeeld de bestaande dwarsventilatie vervangen voor mechanische langsventilatie en wordt een adaptief filemanagementsysteem ingevoerd.

De renovatie van de Maastunnel geschiedt buis voor buis en gedurende meerdere bouwfasen. Er is altijd één verkeersbuis operationeel en in gebruik i.v.m. de bereikbaarheid van het Erasmus MC.

Opleidingstraject

Een dergelijke fasering leidt per fase tot een nieuwe situatie met nieuwe voorzingen waar gemeentelijk personeel (waaronder, tunneloperators, tunnelinspecteurs en medewerkers beheer) en de hulpverlenende diensten op moeten worden voorbereid door middel van Opleiding, Training en Oefenen (OTO). De trainers van NedMobiel (NM Academy) zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van 3 verschillende modules, bestaande uit objectkennis, procedures en protocollen en bediening en techniek.

  • Bron; Jeroen van Dam

  • Bron: Jeroen van Dam