2007 – 2008
Second opinion risicoverdeling en structuur in innovatief contract Brabo I (tramlijn Antwerpen)

In opdracht van en in samenwerking met Scott Wilson heeft NedMobiel de rol van technisch adviseur voor het Brabo I project uitgevoerd voor de financiers van het winnende consortium. Het project betreft een PPS project dat voorziet in een uitbreiding en vernieuwing van de regionale tram in Deurne (Antwerpen). Het consortium heeft een aanbieding moeten doen voor het bouwen, financieren, onderhouden en exploiteren van de tramlijn, de bijbehorende infrastructuur en de remise. Er diende een investering plaats te vinden van ongeveer € 95 miljoen voor nieuwe infrastructuur. In de rol van technisch adviseur heeft NedMobiel een due diligence uitgevoerd naar het business model, de organisatie en het beheer- en onderhoudsprogramma. Hierbij is een advies gegeven over de risico’s en kansen van de aanbieding van het consortium richting de financiers.