mei 2013 – medio eind 2018
De toenemende verkeersdruk in en rond Amsterdam is al jarenlang actueel. Om deze toenemende verkeersdruk op te vangen en de leefbaarheid te verbeteren is er in 2012 het tracébesluit aangenomen om deze verkeersdrukte op te vangen. Deze plannen zijn opgenomen in het SAA-project (Schiphol-Amsterdam-Almere). Dit project omvat de aanpassing van de snelwegen A1, A6, A9 en de A10 en is een van de grootste wegenprogramma’s van de komende 10 jaar.

Voor het plangebied SAA3 Gaasperdammerweg (A9 vanaf knooppunt Holendrecht tot Brug over de Gaasp) worden:

  • circa 5 viaducten verbreed;
  • een brug over de Gaasp  gebouwd;
  • spoor- & metrokruisingen  aangepast;
  • 3 kilometer landtunnel aangelegd.

De realisatie van dit plangebied is gegund aan de aannemerscombinatie IXAS. NedMobiel ondersteunt deze aannemerscombinatie sinds de tender door het leveren van zeer specifieke kennis met betrekking tot tunnel(veiligheid) zaken, het opstellen van LCC berekeningen, het vervaardigen van de OPEX begroting en de openstellingsprocedure.
In de ontwerpfase is NedMobiel betrokken door het leveren van een adviseur tunnelveiligheid, maintenance engineer en een RAMS engineer. Deze laatste twee functies worden vervuld in het team Asset Management. De RAMS engineer heeft diverse verantwoordelijkheden binnen het project. Zo stelt hij de FMECA analyses op voor de civiele & GWW constructies en is hij betrokken bij de ontwerpkeuzes die worden gemaakt. De maintenance engineer geeft de RAMS analyses vervolgens een gezicht door deze te vertalen naar diverse producten zoals instandhoudingsplannen en onderhoudsconcepten.

Naar verwachting zal de realisatie van de tunnel tot 2018 duren, waarna het park boven op de tunnel gerealiseerd wordt. Echter op dit moment is het project al vol bezig en is de exploitatiefase begonnen. Zo heeft de asset management-tak binnen IXAS diverse processen opgezet om te zorgen dat tijdens de realisatiefase het huidige areaal in topconditie blijft. Samen met andere afdelingen binnen IXAS wordt er gezorgd dat de weggebruiker zo min mogelijk last heeft van de realisatie. Na de realisatiefase zal asset management de komende 20 jaar volledig verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. In samenwerking met IXAS wordt er nu al gezorgd dat ook die periode vlekkeloos kan verlopen.

  • SAA gebied 3 Gaasperdammerweg; loopt vanaf Knooppunt Holendrecht tot Brug over de Gaasp (Geheel rechts op de afbeelding).

  • Ingang van de Gaasperdammertunnel aan de westelijke zijde dat onder de spoorkruising is gelegen. Bron: Rijkswaterstaat.